Екип

Магдалена Тасева

Управител гр. София

Тел. 0888 7121 874

Вяра Димитрова

Арт Директор гр. София

Тел. 0886 886 664

Кремена
Клисарова

Регионален търговски
представител за гр. Бургас,
гр. Сливен, гр. Стара Загора,
гр. Ямбол

Тел. 0888 468 376

Невена
Евгениева

Регионален търговски
представител за гр. София
и София Област

Тел: 0889 004 691

Тодор Василев

Регионален търговски
представител за гр.Пловдив,
гр.Пазарджик, гр.Асеновград,
гр.Димитровград, гр.Хасково,
гр.Харманли, гр.Свиленград,
гр.Смолян, гр.Кърджали

Тел. 0886 085 664

Цвети Слаева

Регионален търговски
представител за района на
гр. Благоевград , гр. Сандански,
гр. Банско, гр. Гоце Делчев

Тел: 0885 603 847

Жанина Павлова

Регионален търговски
представител за гр. Варна

Тел. 0888 468 376

Лора
Минчева

Регионален търговски
представител за за гр.Пловдив
и района

Тел: 0888 455 380

Валя Димитрова

Офис мениджър

Тел. 0898 642 197

Мила Митова

Консултант

Тел: 0888 298 911